fbpx add_action( 'wpforms_wp_footer_end');

BETALNINGSVILLKOR

Anmälan till programmet är bindande och kommer att faktureras enligt gällande betalningsvillkor.

Anmälningsavgift samt deltagaravgift är vid anmälan till våra program bindande och betalningsansvar föreligger tills dess att fakturan är till fullo betald.

Vid utebliven betalning sänds obetald faktura till Inkasso.

Faktura på anmälningsavgiften kommer att sändas till den mailadress du anger i anmälan. Anmälningsavgiften kan inte delas upp och betalas inte tillbaka vid eventuella avhopp.

Deltagaravgiften kan delas upp på 4 betalningar (4 st fakturor: 1 per månad. Första fakturan sänds samma månad som anmälan sker med 10 dagars betalningsvillkor). Betalning skall vara oss tillhanda innan uppstart. Fakturaavgift vid delbetalning tillkommer på 50 kr/faktura.

Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka (se nedan : Lagen om distansavtal)

För programmet ”Starta när du vill” ska hela anmälningsavgiften ska betalas innan kickoff.

Vi använder betalning via faktura (fakturamodellen) för våra samtliga träningsprogram vilket inte genererar extra betalningsbevis med texten kvitto på inbetalt belopp. Vid utebliven betalning utgår betalningspåminnelse innan fakturan sänds till inkasso.

VIKTIGT! Vår utskickade faktura genererar inte något extra betalningsbevis med texten kvitto.

Skatteverket: Momslagens regler om fakturering
Fakturan har en viktig funktion i momssammanhang. Den är en del av köparens dokumentation för att styrka sin rätt till avdrag eller rätt till återbetalning av ingående moms. Fakturan ger också Skatteverket ett underlag för kontroll av att till exempel skattskyldigheten har uppfyllts. I momslagen framgår vilka uppgifter som krävs för att en handling ska betecknas som en faktura och när lagens faktureringsregler gäller. Det avgörande är inte namnet på handlingen utan att den innehåller samtliga uppgifter som krävs enligt momslagen. Det saknar alltså betydelse om handlingen exempelvis kallas faktura, kvitto, räkning eller inköpsnota.
(information ifrån Skatteverkets hemsida)

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler – Vi informerar härmed att ångerrätten inte gäller! Säljaren (16 weeksofhell) informerar dig härmed om att ångerrätten inte gäller ditt köp. Fritidsaktiviteter som utförs på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod, är ej berättigade till någon ångerrätt och genererar ingen återbetalning av deltagaravgift eller anmälningsavgift.

Angående Corona/Covid–19 och dess påverkan på vårt program så hänvisar vi till Force Majeure (generellt sett oförutsebara extraordinära händelser som inträffar på grund av en oundviklig yttre kraft).