16 WEEKS OF HELL

Personuppgiftshantering

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress och personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna behandla din ansökan om att delta i något av våra program.

Vi har fått dina uppgifter från dig via något av våra anmälningsformulär. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är upprättande av avtal. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du deltar i något av våra program.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med företag inom samma koncern. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är Robert Andersson. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på contact@16weeksofhell.com. Du når vårt dataskyddsombud på contact@16weeksofhell.com. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.